strategisk kommunikation

& KOMMUNIKATIONSKURSER
RÅDGIVNING / produktion

I Mixerpulten® rådgiver vi om intern og ekstern kommunikation og alle de produkter, der hører herunder. For eksempel: Kommunikations- og brandingstrategier, lederkommunikation kundemagasiner, grafisk identitet, tekster mm.

Undervisning & kurser

Få undervisning i fx mødeledelse, præsentationsteknik, faglig formidling eller få “en til en” coaching, hvor vi tilrettelægger et individuelt udviklingsforløb for dig.

Mixerpulten®metoden

Mixerpulten® kan som en personlig spindoktor, hjælpe lederen /medarbejderen med at træffe de rigtige beslutninger i den konkrete kommunikationssituation.

Værktøjet

Tankegangen bag værktøjet er som en mixerpult, hvor du kan skrue op og ned for de budskaber og signaler, du sender til omverdenen.

Sådan blev Mixerpulten blev til

Mixerpulten® begyndte som et billede, vi benyttede i Kommunikationshuset Reflekt, når der var behov for at illustrere kommunikationens nuancer i forskellige situationer. Og hurtigt viste det sig, at tankegangen gav en frugtbar dialog både internt og med kunderne, og vi blev igen og igen overraskede over, hvordan netop billedet af en mikserpult gjorde det muligt at tale enkelt og fleksibelt om alle kommunikationssituationer. I 2004 besluttede vi at udvikle tankegangen til et konkret kommunikationsværktøj. Målet var at skabe et strategisk kommunikationsværktøj, der kunne: · samle alle virksomhedens kommunikationsbehov i et enkelt værktøj, som både ledere og medarbejdere kan bruge · bruges i alle kommunikationssituationer – skriftlige som mundtlige bruges af alle – uanset jobfunktion og forkundskaber · skabe reel værdi – for såvel den enkelte bruger som virksomheden. De mål blev til fulde nået, og i dag er Mixerpulten® et selvstændigt værktøj, vi underviser andre i at bruge og ikke mindst selv benytter i vores rådgivning af private og offentlige virksomheder.

Skruer du på det rigtige i din kommunikation?

Kontakt os

med dine/jeres udfordringer